พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ

UploadImage
ชวนฟัง Tech Talk Season 8
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 - 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 - 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 - 17.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

โดย
คุณพัชรดนัย ทองนำ
Creative Director Infographic Thailand

ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU
#SLASPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง