ฟังเลย..โลจิสติกส์กับการจัดซื้อยุคใหม่

UploadImage

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...

SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #46
โดยความร่วมมือกับชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)

หัวข้อ "โลจิสติกส์กับการจัดซื้อยุคใหม่"

16 มีนาคม 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร
คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09

Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567