บรรยายพิเศษจากสถาปนิกและนักออกแบบมากความสามารถ

UploadImage
วิชา Professional Practice

ในวันพฤหัสบดี  18/02/64 เวลา​ 16:00-17:45 นี้
จะมีการบรรยายพิเศษในสัปดาห์ที่ 5
ซึ่งรายละเอียดจะเป็นดังโปสเตอร์ด้านล่าง ซึ่งแต่ละครั้งจะเป็นการบรรยายพิเศษจากสถาปนิกและนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จจากภายนอกรวมถึงนักศึกษาเก่า
โดยจะเปิดให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขา สามารถเข้ารับฟังได้ทุกคนตาม
ห้อง Zoom ID และ password จากโปสเตอร์หรือเข้าผ่านทาง QR Code ก็ได้นะคะ

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์
Msnaging Director จาก บริษัท Dsign Something
ในหัวข้อเรื่อง Communication
Sub Topic: When Designer Speak to The World
เวลา 16.00 - 17.15 และต่อด้วย Q&A 30 นาที (17.15-17.45 )
1 ในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ Designer กับ การสื่อสารงานออกแบบ

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามาร่วมฟังกันเยอะๆนะคะ