เลื่อนการเปิดภาคเรียน เทอม 2/2563

UploadImage


จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา
จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียน เทอม 2/2563 

จากเดิมวันที่  5 มกราคม 2564 
เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564


#dekspu #SPU #ศรีปทุม