เทศกาล ฉายหนังครั้งที่ 3 #ChainungFestival

UploadImage

 
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญชมเทศกาล
ฉายหนังครั้งที่ 3 #ChainungFestival
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ณ โรงภาพยนตร์ที่ 15 SF World Cinema @Central World
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
http://www.fdspu.com
https://www.facebook.com/FilmandDigitalMediaSPU


#ฉายหนัง #ฉายหนัง3
#Chainung2020 #Chainungfestival
#ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล