Energy Innovation Bootcamp #DEK64UploadImage

รี ! ค่ายนวัตกรรมสุดปังสำหรับ #DEK64 

Energy Innovation Bootcamp ค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้ #DEK64 ได้เข้ามาระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมชิงรางวัลอีกมากมาย
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563


สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย [รับจำนวนจำกัด]
ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2563 

รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมและสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/krVxRjE2onpUtDMf6