เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วม สวดมนต์ นั่งสมาธิ

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม สร้างบุญกุศลและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 น. ณ ลานธรรม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
เริ่ม 3 พฤศจิการยน 2563 เป็นต้นไป


ลานธรรม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.