บัญชี SPU Talk แชร์ประสบการณ์จริงกับรุ่นพี่บัญชี

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! บัญชี SPU Talk ในหัวข้อเรื่อง " Talk กับรุ่นพี่สายงานธนาคาร" 
โดยศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาทิ 
     -  นางสาวกมลพร นันทจินดา ธนาคารออมสิน
     -  นางสาวเสาวรีย์ อินทร์สำราญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
     -  นางสาวช่อเพชร วงษ์ชาติ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
     -  อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน