บัญชี SPU Talk Online เทคนิคทำบัญชีภาครัฐ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วม
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! บัญชี SPU Talk Online  ในหัวข้อเรื่อง 
" การจัดทำบัญชีภาครัฐ " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ 
 - พันตรีวีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย มณฑลทหารบกที่ 13
 - อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU


วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น. 
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน