เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กับสภากาชาดไทย

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนบุคลการและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม
บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กับสภากาชาดไทย 

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C