เชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Nondegree #2

UploadImage

UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Nondegree #2 พบกับกิจกรรมเสริมทักษะ Soft skill 2020
และสัมมนาพิเศษจากวิทยากรชื่อดัง อาทิ ถ้า อรินธรณ์ / เก่ง ไกรวิทย์ และ คริสโตเฟอร์ ไรท์ 


วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์บอร์ดรูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โทร 02 579 1111 ต่อ 1518 หรือ 098 896 790