เชิญชวนนักศึกษาม.ศรีปทุมร่วมกิจกรรม Health Care ฟรี

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมกิจกรรม
 Health Care ตรวจสุขภาพฟรี!!
อาทิ ตรวจวัดไขมัน ตรวจ HIV ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจวัดสายตา 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.