มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดทำการ 4 และ 7 ก.ย.63

UploadImage

ประกาศ ‼️ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปิดทำการ วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวังสงกรานต์

สมัครออนไลน์ตามปกติได้ที่ www.spu.ac.th