Dek 63 ติดต่อเปิดบัญชีและทำบัตรเดบิต SPU Kbank ฟรี

UploadImage

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ติดต่อเปิดบัญชีและทำบัตร SPU Kbank ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 
( นักศึกษาทุกคนต้องติดต่อทำบัตร)  >> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 <<
ที่ศูนย์รับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. 

อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนตัวจริงสำหรับการสมัคร 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 1111 ต่อ 1184