บัญชี Talk Online ชี้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีมืออาชีพ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !! 
บัญชี Talk Online ในหัวข้อเรื่อง
"เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีคุณภาพ"
โดยวิทยากรมืออาชีพ อาทิ 
- คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
- คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
- อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์


เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม