สัมมนาออนไลน์ฟรี โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #22 โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง
ในหัวข้อเรื่อง
"Logistics & Supply Chain กับ Smart City” Guest Speakers โดยดร. วิทยา สุหฤทดำรง
นักวิจัยด้าน Smart City ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 - 19.30 น. 
ผ่าน Zoom  


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ :  https://bit.ly/SPU-RT22