นักศึกษา ม.ศรีปทุม รับบัตรและสมุดบัญชี SPU K Bank รอบ 3

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้นักศึกษาทุกคณะ รับบัตรและสมุดบัญชี SPU K-Bank รอบ 3 
ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


** สิ่งที่เตรียมในวันรับบัตร ** 
- บัตรประชาชนตัวจริง
- สำเนาบัตรประชาชน 
- มือถือ สำหรับ โหลด App K plus 


>> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารับบัตรได้ที่ <<
http://studentscms.spu.ac.th/stdkbank/stdkbanksearch.cfmสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1184


หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนรับบัตรและสมุดบัญชี SPU K-Bank ในรอบ 1 และ 2
แต่ยังไม่ได้มารับบัตร สามารถติดต่อรับบัตรได้ในรอบที่ 3