บัญชี SPU Talk Online ทำบัญชีง่ายๆ เพื่อเจ้าของธุรกิจ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี !! บัญชี SPU Talk Online ในหัวข้อเรื่อง " บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ "
โดยวิทยากร 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชี 
 - คุณอัสมา แวโน๊ะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด และเจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
 - ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี SPU


เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง Facebook เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน