สัมมนาออนไลน์ฟรี SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #20

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #20 ในโครงการความร่วมมือกับ
ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
ในหัวข้อเรื่อง
"ธรรมะกับการบริหารในยุควิกฤตโควิด-19" วิทยากรโดย คุณสุรศักดิ์ จินาพันธ์ กรรมการบริหาร
GoldCity Foottech Co.,Ltd.


วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 - 19.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 


>> ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/SPU-RT20
>> Join Zoom Meeting <<
Meeting ID: 927 0751 0704
Passcode: 897205