บัญชี SPU Talk Online นักบัญชีกับกิจกรรม CSR

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี!!
บัญชี SPU Talk Online ในหัวข้อเรื่อง “นักบัญชีกับกิจกรรม CSR" โดย 3 วิทยากรจากคณะบัญชี อาทิ 
  -  อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU
  -  นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี SPU
  -  นางสาวชุติกาญจน์ จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี SPU


เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน