บัญชี SPU Talk Online วางระบบบัญชีหลังวิกฤติ Covid 19

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมชมสัมมนาออนไลน์ฟรี !! 
บัญชี SPU Talk Online ในหัวข้อเรื่อง “การวางระบบบัญชีหลังวิกฤต Covid-19" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
คุณณปภัช ดลภัคนันทน์ (นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU), กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด
และดร.ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต SPU


วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น. 
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน