วันเปิดภาคเรียน Dek 63 ระดับปริญญาตรี

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแจ้งวันเปิดภาคเรียน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เปิดเรียนทุกชั้นปี และภาคเสาร์ - อาทิตย์ 

ดาวโหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.spu.ac.th/department/academic/Academic-Calendar/