บัญชี SPU Talk Online วิเคราะห์การเงินอย่างมืออาชีพ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี !! บัญชี SPU Talk Online ในหัวข้อเรื่อง 
“การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ"  โดย 3 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี  อาทิ 

- คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
- อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC คณะบัญชี ม.ศรีปทุม 
- ดร.เบญจพร โมกขะเวส อาจารย์คณะบัญชี ม.ศรีปทุม


วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB LIVE เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน