สัมมนาออนไลน์ฟรี นวัตกรรมการให้บริการสนามบินในยุค New Normal

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี !! ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมการให้บริการในสนามบินยุค NEW NORMAL"
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร.ต.ท.ดร.ยศพัทธ์ ศรีวิสทิยกุล ผู้อำนวยการส่วนระบบปฏิบัติการท่าอากาศยาน
ฝ่ายระบบสารสนเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. 
ผ่าน App Zoom 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
facebook Page  คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม