บัญชี SPU Talk Online เคล็ดลับเรียนบัญชีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !!
ในหัวข้อเรื่อง "เรียนบัญชีอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" วิทยากรโดย คุณกานต์ธิดา ทับผดุง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี SPU
และนางสาวปาลิตา สุริยะ นักศึกษาคณะบัญชี SPU ชั้นปีที่ 3


เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


#ACCSPUCHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ100%