สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อมสู่สายงานอุตสาหกรรม

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! The Connectivity Of GuRu 2020
ในหัวเรื่อง "การเตรียมความพร้อมและเลือกอาชีพสายอุตสาหกรรม "
พบกับ  Guest Speakers คุณธีรพร เสนพรหม
Process Development Support Manager
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


15 กรกฎาคม 2563 | เวลา 09.00-10.40 น.
ผ่าน ZOOM


สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ติดต่อได้ที่ :
LINE Official Account
คลิก
| https://lin.ee/5sNGISc