สัมมนาออนไลน์ฟรี The Connectivity Of GuRu 2020

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี 
The Connectivity Of GuRu 2020 โดยวิทยากรมากความรู้และความสามารถ 

วันพุธที่ 8 กรกรฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.40 น. ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อทำงานกับบริษัทข้ามชาติ
(เน้นรูปแบบการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น)” พบกับ คุณก้อง สาระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด


วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.40 น. ในหัวข้อ “หน้าที่งานและการจัดการเทคโนโลยีในศูนย์กระจายสินค้า
(Distribution Center)” พบกับ คุณนวลอาวี ศรีสุรสงคราม Implementation Manager, Berli Jucker Logistics Co., Ltd.


สนใจเข้าร่วม ติดต่อผ่าน LINE Official Account
คลิก | https://lin.ee/5sNGISc