เชิญชวนติวเข้ม ฝึก SKILLS เตรียมสอบเป็นทนายความมืออาชีพ

UploadImage

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน นักศึกษา และศิษย์เก่า 
เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม
ติวเข้ม ฝึก SKILLS เตรียมสอบทนายความมืออาชีพ!!!

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. 
ผ่าน ZOOM Video Conferencing 


สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม