สัมมนาออนไลน์ฟรี การปรับองค์กรรับ New Normal

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ 
The Business Talk (Online) ในหัวข้อเรื่อง 
" การปรับองค์กรรับ New Normal " วิทยากรโดย คุณศรศักดิ์ อังสุภานิช 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ / กรรมการสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย /
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด / กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทวู้ดเวอร์ค 
และเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM