บรรยายพิเศษ บัญชี SPU Talk Online เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานบัญชี

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 
บัญชี SPU Talk Online ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานบัญชี"
วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและบัญชีการเงิน บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
และ อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU


เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB LIVE เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน