ประกาศผล Business online trading

ประกาศผล !!!
Business online trading
"เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน" ครั้งที่ 2

เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ เธียเตอร์ รูม ชั้น 3 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.