ขอเชิญฟังเสวนา SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟังเสวนา 
SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14  ในหัวข้อเรื่อง  “ Healthcare Supply Chain
during and after Covid-19 pandamic”
 Guest Speakers โดย คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 BDMS และประธานคณะผู้บริหาร N Health


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 18:00-19:30 น.
ผ่าน ZOOM 


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ :
https://forms.gle/r7W68bD5NTR61J6P8