ปฐมนิเทศ Freshy 63 Engineering

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวน Freshy 63 ของคณะ
เข้าร่วมปฐมนิเทศ Online
พบกับอาจารย์แยกสาขาวิชา และกิจกรรมสนุกๆ จากรุ่นพี่

27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
พบกันผ่าน ZOOM 

แล้วพบกันน้องใหม่คณะวิศวะ...