ติว O-Net วิทยาศาสตร์ และสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม ติว O-Net วิทยาศาสตร์ และสังคม
โดย อ. แบรี่ - ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทยา์
และ อ.เบียร์เล็ก - เอกภูมิ  เจียมวิทยานุกูล

วันที่ 16 - 17 ก.พ. 60
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1