จุดนัดฝัน นิเทศศาสตร์ The Series Season 1

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวน น้อง Freshy นิเทศฯ 63
เข้าร่วมปฐมนิเทศ Online ในรูปแบบ
เดอะซีรีย์ เพื่อเด็กนิเทศ 63 
สู่จุดเริ่มต้นของทุกความฝันที่มีคุณเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนด 
"นิเทศศาสตร์ The Series Season 1 "

แถลงข่าวพร้อมกันผ่าน Facebook LIVE และ ZOOM Application
วันที่ 20 มิถุนายนนี้!
เวลา 14.00น. เป็นต้นไป

@ FreshyNitedSPU63 Group / video conference