Online SPUCoth Meet 2020 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวน DEK 63 ของ ว.ท่องเที่ยวฯ
เข้าร่วม
ปฐมนิเทศ Online SPUCoth Meet 2020  จัดเต็มทุกความสนุกที่มอบให้กับน้องๆ 

24 มิถุนายน 2563
แยกสาขาตามรอบ ดังนี้
09.00-10.30 น.
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

11.00-12.30 น.
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

13.00-14.30 น.
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

แล้วพบกันน้าาาา !