ปฐมนิเทศ สุดล้ำ SITI FRESH MEN 63

UploadImage

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เชิญชวน Freshy 63 ของคณะสหวิทยาการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศสุดล้ำ!!
มาพบกัน เพื่อทำให้คุณเป็นที่ 1 ได้ ในแบบของตนเอง 

21 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

แล้วเรามาพบกันนะ พวกเรารอคุณอยู่