พบกับตัวจริงของวงการ TECH STARTUP ฟังบรรยายออนไลน์ ฟรี!!

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟังบรรยายพิเศษกับตัวจริงของวงการ TECH STARTUP ใน BOOST CAME WEEK 2
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน ที่จะมาแนะนำแนวความรู้ใหม่ๆ 

วันที่ 12 -14 มิถุนายน 2563 
Facebook : SYU HUB Co-Innovative Space