เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020

UploadImage

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล
The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ “COVID-19: The Global New Reality”
เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 – 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผ่าน Zoom Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ :
http://www.cupt.net/aowc-2020/ และ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration