บรรยายพิเศษ Talk Online นักบัญชีปรับตัวอย่างไร ?

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
Talk Online ในหัวข้อเรื่อง "นักบัญชีปรับตัวอย่างไร ? NEW NORMAL" โดยวิทยากร คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย
CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด และ ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 - 11.15 น.
ผ่านทาง Facebook Live : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 


#ACCSPUCHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ100%