ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนด้านศิลปการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563 
ประเภทส่งเสริมเยาวชนทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปการแสดง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

>> เรียนฟรี !! ตลอดหลักสูตร <<

เปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร
ตั้งแต่วัน - 24 เมษายน 2563 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ :
คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์  02-5791111 ต่อ 1118  หรือ อีเมล์ jarunya.so@spu.ac.th