ตามรอยความดี...ทำดีตามพ่อ...ส่งต่อชาวใต้

วันที่ 16 – 27 มกราคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ USR และ Spring News
จัดกิจกรรม
 “ตามรอยความดี ... ทำดีตามพ่อ ...ส่งต่อชาวใต้”

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย


ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.