ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ
Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง "SHIPPOP พลิกโฉมขนส่งไทย
มุ่งสู่ e-Logistics ยุคใหม่" 
โดยวิทยากร คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ CEO บริษัท ชิปป๊อป จำกัด 

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง