พิธีส่งมอบอาคารไม้ญี่ปุ่น JAPANESE TEA PAVILION

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีส่งมอบอาคารไม้ญี่ปุ่น “JAPANESE TEA PAVILION” มูลค่า 20 ล้านเยน  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง SPU ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา ระหว่าง"Sugiyama Nurturing humanity และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 

 

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #JapaneseTeaPavilon