โครงการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

UploadImage

เชิญชวนบุคลากรและนักศีกษาร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
" เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" 


ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


#กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม