เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักกฎหมาย

UploadImage

ศูนย์กฎหมายศรีปทุมร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักกฎหมาย 
( English for Legal Professionals )  **ค่าลงทะเบียน 1,900 บาท ** ร่วมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง
พร้อมเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตร 


ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 


สำรองที่นั่งได้ที่ : 
คุณปรารถนา สีหาคุณ โทร 02 579 1111 ต่อ 1010
มือถือ 098 283 9008 , Email pratana.se@spu.ac.th