ชมฟรี!! คอนเสิร์ต Musical แห่งรัก เรียนหนักมาพักใจ 2

UploadImage

วิทยาลัยการบินและคมนาคม ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตเปิดประสบการณ์งานดนตรีดีต่อใจในเทศกาลแห่งความรัก
“Musical แห่งรัก เรียนหนักมาพักใจ 2” โดยมีศิลปิน วงดนตรีพระเจนดุริยางค์  ว่าน ธนกฤต  มัม ลาโคนิก
และ ไอซ์ พาริส 


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกร์นรูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


ลงทะเบียนร่วมงาน :
คลิกที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่วิทยาลัยการบินและคมนาคม โทร 1285 และ 1286