เปิดรับอาจารย์เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินตาม มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPUPSF รุ่น 3

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เปิดรับอาจารย์เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินตาม
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPUPSF รุ่น 3

Download แบบฟอร์ม และสมัคร Online ได้ที่
www.spu.ac.th/department/tlc/spupsf
  **หมดเขต : 28 กุมภาพันธ์ 2563**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
Tel. 02 579 1111 ext. 1198, 1182
e-mail: tlc@spu.ac.th
Line: @ghc5032o