บรรยายพิเศษ Tech Talk By นิธิพนธ์ Starup จับต้องได้ Box24 มากกว่าตู้เก็บของ

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์  นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยาย Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 2  ในหัวข้อเรื่อง 
“Startup จับต้องได้ Box24 มากกว่าตู้เก็บของ
ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง” 
รางวัล CNET SEA Innovation Award ปี 2019 และ Top 10 Best Startup จาก SeedStars World
เวทีการแข่งขัน Startup ระดับโลก โดยวิทยากร คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ CEO & Founder Box24


วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -14.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง