ร่วมฟัง Tech Talk เรียนให้เจ๋ง เก่งนอกกรอบ By IT

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Tech Talk Season 6 เรียนให้เจ๋ง เก่งนอกกรอบ
วิชาเลือกเสรี ICT Special Topics in IT : Tech Talk ภาคเรียน 2/62

ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14
 

#ITSPU #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ